Menu

SENZORI ZA KONTINUIRANO MJERENJE GLUKOZE

Proizvođač:

Enlite™ senzor za kontinuirano mjerenje glukoze u međustaničnoj tekućini predviđen je za uporabu s Medtronic MiniMed™ inzulinskim pumpama Paradigm™ 722, Veo™ 754 i 640G. Vijek trajanja senzora je 6 dana. Kompatibilan je isključivo s odašiljačem MiniLink™.

Guardian™ senzor 3 za kontinuirano mjerenje glukoze u međustaničnoj tekućini predviđen je za uporabu s inzulinskom pumpom Medtronic MiniMed™ 640G. Vijek trajanja senzora je 7 dana. Kompatibilan je isključivo s odašiljačem Guardian™ link 3. Najprecizniji Medtronicov senzor.